Kłopoty z eksportem polskich produktów do Czech. "Działania protekcjonistyczne"