Koniec szczytu państw Trójmorza. "Budował niezwykle potrzebną więź"