Ustawa prądowa wciąż bez rozporządzenia. "Jesteśmy dzięki finale"