Rząd apeluje o przyjęcie porozumienia przy Kompanii Węglowej. Związek Załoga mówi "nie"