Automatyzacja bezpowrotnie zabierze miejsca pracy? Eric Schmidt: neguję ten pogląd