Apple jest w największym stopniu "zieloną" firmą. Netflix uzyskał srogą ocenę od Greenpeace'u