Frankowicze przestali wierzyć po prawo, liczą na sprawiedliwość. „Pozostają nam już jedynie sądy”